อัตราค่าบ้านพัก

เชียงดาวรีเซ็ต ( ChiangDao Reset )

 

อัตราค่าที่พัก ( พฤศจิกายน - พฤษภาคม )

บ้านพักหลังเล็ก สำหรับ 2 ท่าน    พร้อมอาหารเช้า   ราคา  1,200 บาท

บ้านพักหลังใหญ่ สำหรับ 4 ท่าน   พร้อมอาหารเช้า   ราคา  2,000 บาท 

 

 

 

Visitors: 10,018