อัตราค่าบ้านพัก

 

เชียงดาวรีเซ็ต ( ChiangDao Reset )    

บ้านพักหลังเล็ก สำหรับ 2 ท่าน    พร้อมอาหารเช้า   ราคา  1,200 บาท

บ้านพักหลังใหญ่ สำหรับ 4 ท่าน   พร้อมอาหารเช้า   ราคา  2,000 บาท 

 

 

 

Visitors: 2,631