กาแฟ@เชียงดาวรีเซ็ต

กาแฟสด @เชียงดาวรีเซ็ต

         กาแฟสด@เชียงดาวรีเซ็ต  รสชาติเยี่ยม หอมกรุ่น เราใช้เมล็ดกาแฟอราบิก้าจากท้องถิ่นเชียงดาว จากดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ตำบลเมืองคอง  ที่เป็นผลผลิตจากชาวบ้านและชาวเขา  โดยใช้แรงงานท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนชาวเชียงดาว  สำหรับขั้นตอนในการคั่วก็ผ่านขั้นตอนโดยโรงงานที่ได้มาตราฐานสูง จึงทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูง และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเรา

         เมืองคอง  ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ แหล่งกาแฟที่เราภาคภูมิใจ เราช่วยส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเชียงดาว และร่วมเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรา  การเดินทางสู่เมืองคองก็สนุกสนาน กับทิวทัศน์ของข้างทาง กับเส้นทางลัดเลาะตามไหล่เขาและบนสันเขา บางช่วงมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวอย่างชัดเจน

         เมืองคองเป็นชุมชนเก่าแก่ ยังมีความบริสุทธิ์แบบชนบทอยู่อย่างมากมาย  เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด  หากมีโอกาส ควรหาเวลามาสัมผัส สักครั้ง..ที่เมืองคอง

 

 

 

 

 

Visitors: 10,018